Çift terapisi günümüz toplumunda ikili etkileşim halinde bulunan partnerlerin ilişkilerindeki dinamikleri inceler. Kurumumuzda sunulan hizmet ikili ilişkilerinde zorluk yaşayan her çift için, aile olma şartı aranmaksızın, destek sağlamayı hedefler. Her ikili ilişkinin (eşler arası, anne-çocuk arası, baba çocuk arası, kardeşler arası, iş ilişkileri vb.) kendi dinamikleri olduğu düşünülürse kurumumuzda sağlanan terapi hizmeti bu ikili ilişkinin kendi dinamikleri içerisinde işlevsel olmayan yönleri belirlemeyi ve çift ile birlikte bu dinamikleri işlevsel hale getirmeyi amaçlar. Öte yandan kurumumuzda sunulan çift terapisi, çiftlere problem yaşadıkları konulardan bağımsız olarak ilerleyen dönemde karşılaşabilecekleri sorunlara karşı da çözüm için kullanılabilecek becerileri kazandırmayı ve var olan becerileri geliştirmeyi amaç edinir. Aile veya diğer ilişkilerin sağlıklı bir yapıya sahip olup olmaması bireylerin arasındaki ilişkilerle, bireysel olarak sahip olunan davranış ve tutumlarla doğrudan etkilidir. Aile danışmanlığı ve çift terapisi, ilişki içerisindeki bireylerin bir araya gelmesini ve var olan sorunların iş birliği içerisinde çözülmesini sağlarken bir yandan da aile içerisinde ters giden dinamiklerin görülmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Paylaş

Tüm hakları saklıdır. © 2018
Eskişehir Web Tasarım