Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu olan Psikolog Nuriye Ülkgün, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde çalıştıktan sonra Dumlupınar Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmış, ön lisans ve lisans düzeyinde dersler vermiş, öğrenci danışmanlığı yapmış daha sonra Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevlendirilmiş, Psikiyatri anabilim dalında Psikometrik Testler, Bilişsel Davranışçı Terapiler ve Kronik Ruhsal Rahatsızlıkların Rehabilitasyonu üzerine çalışmıştır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöropsikolojilaboratuarında üç ay süreyle staj yapmıştır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalına geçmiştir. Halen Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında Psikoloji Laboratuarında çalışmaktadır. Destekleyici Terapi Eğitimlerine ve Psikiyatri Seminerlerine katılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen  “Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları” Yetki Belgesine sahiptir. Gordion Danışmanlık Merkezinde, gönüllü olarak Eğitim Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.

EĞİTİMLER/SERTİFİKALAR/ÇALIŞMALAR

-Rorschach Kişilik Testi Eğitimi/Rorschach ve Projektif Testler Derneği(Tevfika İKİZ)

-Tematik Algı Testi Eğitimi/ Rorschach ve Projektif Testler Derneği(Tevfika İKİZ)

-Temel Nöropsikoloji,  Nöropsikolojik Testler,NöropsikolojiSüpervizyonu Çalışma Grupları/Nöropsikoloji Derneği (Öget Öktem TANÖR)

-MMPI Kişilik Testi/Türk Psikologlar Derneği

-Destekleyici Terapi Eğitimi (Cem KAPTANOĞLU, Altan EŞSİZOĞLU)

-Bilişsel –Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi/ComposMentis (Hakan TÜRKÇAPAR)

-Kognitif Davranış Terapileri Derneği/Depresyon,Anksiyete,Kişilik Bozukluklarında BDT(Leslie SOKOL)

-Bilişsel –Davranışçı Terapi Yöntemiyle Sınav Kaygısı ve Başa çıkma Yolları/Türk Psikologlar Derneği(Okan Cem ÇIRAKOĞLU)

-Çocuk Değerlendirme Paketi (0-6 yaş)/Türk Psikologlar Derneği

-WISC-R (6-16 yaş)/Türk Psikologlar Derneği

-Afetlerde Sağlık Organizasyonu /UMKE(Eğitim, Tatbikat, Çalışma Kampı, Eğitici)

-Deprem Çalışmalarına Gönüllü Katılım, Türk Psikologlar Derneği,

-Üstün Yetenekli Çocuklar 2.Ulusal Kongresi,Eskişehir

-16.Sosyal Psikiyatri Kongresi, Safranbolu/Karabük

“Kronik Ruhsal Hastalıklarda Rehabilitasyon Ekibinin Eğitimi İle ilgili Türkiye’deki Durum”(Sözel Bildiri)

-1.Rorschach ve Projektif Testler Kongresi,İstanbul

-Rorschach Ve Projektif Testler Derneği Etkinliği,İstanbul

“Depresyon ve Psikopatolojilerde Projektif Testlerle Değerlendirme”

-9.Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantıları,İstanbul

-13.Psikiyatri Güz Okulu “Duygunun Halleri”, Denizli

-3.Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, İstanbul

“Sınır Kişilik Örüntüsü mü? Mani-Depresif Duygudurum mu?” (Sözel Bildiri)

-“Üniversite öğrencilerinde kendilerinin bildirdikleri dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin değerlendirilmesi”(AnatolianJournal of Psychiatry,2009)(Makale)

-“Executivefunction in parents of patientswithfamilialversussporadicbipolardisorder” (Comprehensive Psychiatry,2015) (Makale)

 

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER:

-Türk Psikologlar Derneği

-Nöropsikoloji Derneği

-Rorschach ve Projektif Testler Derneği

Paylaş

Tüm hakları saklıdır. © 2018
Eskişehir Web Tasarım